• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

MUACHUNG365.VN  sẽ chỉ hoàn tiền cho Khách hàng khi chúng tôi xác nhận đã nhận được hàng trả lại. Trong trường hợp MUACHUNG365.VN  không phản hồi trong khoảng thời gian đã được quy định trước, chúng tôi sẽ tự động hoàn tiền cho Khách hàng mà không thông báo gì thêm.
Để biết thêm thông tin về thời hạn phản hồi của MUACHUNG365.VN, vui lòng bấm vào đây. Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng.

Lưu ý: Với đơn hàng COD, Khách hàng có trách nhiệm phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để nhận tiền hoàn trả.